S-a încheiat expoziţia de ilustraţie de carte– Intersecţii Laura Lucia Mihalca


 S-a încheiat expoziţia de ilustraţie de carte Intersecţii, găzduită de galeria Casa Arte, unde
artista Laura Lucia Mihalca a expus cele trei proiecte de ilustraţie de carte ale sale din 2011:
volumele Lumea din oglindă (poezie) și Dacă aș putea străbate timpul (proză) semnate Dorina Ciocan
și Semnele timpului (poezie), semnat de Elisabeta Iosif.
Expoziţia a fost deschisă în perioada 29 martie – 4 aprilie 2012, iar vernisajul a avut loc joi, 29 martie
2012. În deschiderea expoziţiei a luat cuvântul Elisabeta Iosif,
Puteţi vedea şi fotografii din timpul panotării expoziţiei şi de la vernisaj.

Prin intermediul expoziției curente, Laura Lucia Mihalca (re)pune în discuție relația text-
imagine, urmărind simbolurile - cheie din ambele forme de exprimare – text si arte plastice.

Artista explică:
“ << Intâi a fost cuvântul... >>...apoi a trebuit ca el să fie luat în considerare, înţeles, analizat
şi reconceptualizat. Ulterior, şi-a găsit plasticitate şi mai mare, prin intermediul imaginii. Este
ceea ce mi-am propus în cadrul acestor trei proiecte de ilustraţie de carte, pentru Dorina Ciocan
şi pentru Elisabeta Iosif: cuvântul scris să devină element vizual, simbol, nouă poveste în regie
proprie.”

Dorina Ciocan este profesoară în învățământul primar, cu studiile la Universitatea Dimitrie
Cantemir-Iasi, în psihopedagogie. Din anul 2010 este membră a Societății culturale Junimea 90 – Iași.
Este autoarea mai multor volume de poezie şi de proză, drintre care şi Lumea din oglindă (poezie) și
Dacă aș putea străbate timpul (proză). Publică intens pe site-urile de poezie online şi frecventează
diferite cenacluri literare din Iaşi.

Elisabeta Iosif este realizatoarea primului radio-reportaj românesc şi a celor dintâi interviuri ale
Radiodifuziunii Române în direct, în dialog, pe parcursul unei expediţii ştiinţifice aflată în Antarctica.
Autoare a volumelor „Zeiţa fără chip”, „Case cu ferestre luminate”, „Globul de cristal”, având o
experienţă de peste 15 ani în radiodifuziune, Elisabeta Iosif primeşte în 1991, PREMIUL SPECIAL-
UNCER (Uniunea Naţională a Creatorilor de Emisiuni Radiofonice). Acestei distincţii i se adaugă în
1995, diploma de ”SENIOR AL PROFESIEI” pentru activitatea publicistică în domeniul reportajului
de turism cultural, iar în 2004, PREMIUL DE EXCELENŢĂ pentru întreaga activitate scriitoricească.
Elisabeta Iosif este Vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor şi Ziariştilor de Turism şi membră a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi a Uniunii Internaţionale a Ziariştilor.
În prezent, este redactor - şef al revistei de literatură, carte, artă „Cetatea lui Bucur” şi Preşedinte al
Ligii Scriitorilor Români, Filiala Bucureşti.

Despre Laura Lucia Mihalca
Laura Lucia Mihalca (n. 9.0 9.1990, Bucureşti), a absolvit liceul de arte plastice Nicolae
Tonitza şi în prezent este studentă în anul III în cadrul facultăăii de Istoria şi Teoria Artei, la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi, totodată, studentă în anul III la Facultatea de Limbi şi
Literaturi străine, secţia filologie franceză-germană.
A avut o serie de expoziţii personale şi colective, atât în Bucureşti, cât şi în ţară, din care
menţionăm:
Expoziţii personale: expoziţie de grafică de carte - “Sinestezii”, Muzeul Mihail Sadoveanu, Iaşi
(aprilie 2011); expoziţie de fotografie “Allons-y feuilleter le journal des arbres”, Lectoratul francez
al Universităţii Bucureşti (octombrie - noiembrie 2011); expoziţia de pictură „Vis? ARE”, Biblioteca
Metropolitană Mihail Sadoveanu, Bucureşti (noiembrie 2010), “Once I had a dream and this is it”,
Sala de lectură, Ceainăria Act, Bucureşti (14 septembrie – 15 octombrie 2010).

Expoziţii colective (selecţie): Expoziţia de arte plastice “Sara pe deal/ Eve on the hill” - atriumul
Primăriei Sibiu (9-11 septembrie 2011); Salonul artelor, Elite Proof Art Gallery, Bucureşti
(iunie 2011); „Pasaje/ passages”, Primăria sector 3, Bucureşti (martie 2010); “ Expoziţie de artă
convenţională şi neconvenţională”, Verde Cafe, Bucureşti (octombrie 2009); „Eminescu” - Centrul
Cultural Schiller, Bucureşti (2008); “Eminescu” - Centrul de Cultură şi de Dialog Friedrich Teutsch,
Sibiu (februarie 2008); expoziţia – concurs „Satul tradiţional românesc de ieri, de azi, de mâine”,
Muzeul Satului, Bucureşti (2002).

Are și o intensă activitate de curatoriat, din care menționăm:

Expoziţia de arte plastice “Sara pe deal/ Eve on the hill” - atriumul Primăriei Sibiu (9-11 septembrie
2011), Expoziţia de pictură „Sentimente colorate” - Zamfira Galan, Muzeul Naţional al Literaturii
Române, Bucureşti (martie 2011), “ Expoziţie de artă convenţională şi neconvenţională”, Verde
Cafe, Bucureşti (octombrie 2009); “Expoziţie de fotografie”, Casa de Cultură a Studenţilor,
Bucureşti; (16-23 martie 2010); expoziţia “Pasaje/Passages”, Primăria sector 3, Bucureşti (martie
2010).

A dezvoltat şi o activitate intensă de jurnalist, fiind redactor colaborator la agenţiile de presă
Mondonews şi Aşii Români, dar fiind şi redactor colaborator la revistele Contraatac, Cetatea lui Bucur,
revista Bucureşti.

A publicat o serie de poeme în revistele Contratatac, Jurnalul literar de Botoşani, Ecoul,
Tânărul scriitor, Cronicarii, Noi, Nu! şi este menţionată în dicţionarul elementar Scriitorii români
contemporani şi în Noul Orfeu, antologie de poezie română de azi.

În ianuarie 2011 a fondat revista online de artă şi arhitectură Art Out, al cărei director şi redactor – şef
este până în prezent.

Mai multe detalii despre activitatea sa: www.lauraluciamihalca.blogspot.com

CASA ARTE este un atelier de artişti şi o galerie tip artists run space & project lansată recent.

Detalii: http://artavisuala.wordpress.com.

Mulţumiri pentru fotografii: Aylin Bayhan.